Викладачі іспанської мови

ЦЕНТР МІСТА  |  ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА

Артемова Людмила Василівна

Артемова Людмила ВасилівнаКандидат філологічних наук, доцент

У 2000 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «мова та література (іспанська та англійська мови)», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача іспанської та англійської мов і зарубіжної літератури.
З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05. – романські мови з теми «Оцінно-емотивна домінанта експресивності іспанських аналітичних статей (на матеріалі періодичних видань)».
У 2005–2011 рр. – асистент, доцент кафедри іспанської та італійської філології, з липня 2016 р. – доцент кафедри романської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2010 р. співпрацює з Інститутом Сервантеса та Посольством Королівства Іспанії в Україні у проведенні іспитів DELE, є дипломованим екзаменатором DELE усіх рівнів (А1, А2, В1, В2, С1,С2, niveles escolares incluidos).
З жовтня 2014 р. є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація іспаністів України».
З 2014 р. є постійним членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської мови.
У 2009–2010 навч.р. працювала лектором на кафедрі слов’янської філології в Університеті Гранади (Іспанія). У листопаді 2016 р. прочитала курс лекцій за програмою обміну викладачів у межах програми Erasmus + на факультеті перекладу в Університеті Гранади (Іспанія).
Коло наукових інтересів: функціональна стилістика, публіцистичний стиль сучасної іспанської мови, прагматика іспанської мови, теорія комунікації, методика викладання іспанської мови.

Повернутися до курсу "Іспанська мова"

Андрійченко Юлія Валеріївна

Андрійченко Юлія ВалеріївнаКандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов

У 1995 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (іспанська та англійська мови)». З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.05 – романські мови з теми «Мовні засоби вираження емотивності в текстах художніх творів Габріеля Гарсіа Маркеса».
З листопада 2007 року – асистент кафедри іспано-італійської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2013 р. отримала вчене звання доцента. У 2013 - 2016 рр. перебувала в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготувала докторську дисертацію 10.02.05 – романські мови на тему «Динаміка ґендерних змін в іспаномовних картинах світу».
Неодноразово брала участь в проведенні іспиту DELE – іспанська мова як іноземна (рівні А1, А2, В1, В2, С1,С2, niveles escolares incluidos).
Коло наукових інтересів: гендерна лінгвістика, публіцистичний стиль сучасної іспанської мови, прагматика іспанської мови, методика викладання іспанської мови.

Повернутися до курсу "Іспанська мова"