Викладачі

Викладачі шведської мови

Стасюк Олександр Сергійович

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології та перекладу

У 2009 р. закiнчив Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка за спецiальнiстю «мова та лiтература (нiмецька, шведська)».
У 2012 р. захистив кандидатську дисертацiю на тему «Соцiолiнгвальнi та функцiонально-прагматичнi характеристики парламентської комунiкацiї ФРН та Швецiї».
З 2012 р. викладає шведську мову в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
Стажування у Швеції:
08/2007 –12/2007 – курс шведської мови, літератури та культури в «Högalids folkhögskola»
07/2006 – 08/2006 – курс шведської мови в «Billströmska folkhögskola»