Викладачі

Викладачі японської мови

Букрієнко Андрій Олександрович

Кандидат філологічних наук, доцент

У 2001 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «східна та європейська мови» і здобув кваліфікацію філолога, викладача, перекладача японської та англійської мов. У 2001–2004 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «література зарубіжних країн» (японська література). З лютого по серпень 2003 р. брав участь у шестимісячній програмі з вивчення японської мови для дослідників та аспірантів в Інституті японської мови Японської фундації (Осака, Японія). У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «література зарубіжних країн». У 2010–2011 рр. брав участь у довготерміновій програмі стажування для викладачів японської мови-іноземців в Інституті японської мови Японської фундації (Урава, Японія).
З вересня 2005 р. працював на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології, з січня 2013 р. – на посаді доцента.

Дибська Тетяна Сергіївна

У 2012 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (японська, англійська) і переклад» та здобула кваліфікацію магістра філології, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (японська мова і література, англійська мова), перекладача з японської та англійської мов.
З квітня 2010 р. по березень 2011 року проходила мовне стажування в університеті міста Цукуба (префектура Ібаракі, Японія, факультет гуманітарних та соціальних наук).
З лютого 2017 р. працює асистентом кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії.

Аністратенко Лідія Сергіївна

У 2007 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (японська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника японської та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з японської та англійської мов. Співавтор кількох словників з японістики: Японські поети: біографічний словник / Л. С. Аністратенко, І. П. Бондаренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 368 с., Словник японських літературознавчих термінів / Л. С. Аністратенко, І. П. Бондаренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 208 с. У 2017 р. захистила дисертацію «Японська літературознавча термінологія: структурно-семантичні та текстуально-дискурсивні виміри» зі спеціальності «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії».
Асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології.