Викладачі

Викладачі турецької мови

Середа Світлана Вікторівна

Асистент кафедри тюркології

У 2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (турецька та англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника турецької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з турецької та англійської мов.

Телешун Катерина Олегівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри тюркології, перекладач

У 2003 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (турецька, англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з турецької мови і літератури та англійської мови, викладача.
У 2001–2002 рр. проходила мовне стажування (курси TÖMER) та навчання в університеті Мармара (2002–2004 рр.) у м. Стамбул, Туреччина.
З вересня 2004 р. і дотепер працює на посаді асистента кафедри тюркології.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Турецька фахова мова торгівлі: етнолінгвістичні та лінгвопрагматичні характеристики» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Спотар-Аяр Ганна Юріївна

Асистент кафедри тюркології

У 2006 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (турецька, англійська)» і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника турецької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з турецької та англійської мов. Під час навчання проходила стажування в Посольстві України в Турецькій Республіці в м. Анкара (2004 р.), у ході якого ознайомилася з основними принципами функціонування дипломатичних установ та особливостями українсько-турецьких відносин на сучасному етапі. Під час стажування долучалась до письмових та усних перекладів, зокрема, інтерв’ю посла для ТВ-каналів у прямому ефірі. Має великий досвід усних та письмових перекладів.
Викладає курси: «Культура усного та писемного мовлення», «Ділова турецька мова та переклад», «Практика перекладу з турецької мови», «Функціональна стилістика турецької мови».