Викладачі

Викладачі польської мови

Чужа Тетяна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри польської філології

У 1999 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію «філолог, магістр української мови і літератури та польської мови і літератури». Працювала викладачем польської мови в Київському національному університеті культури і мистецтв, у Міжрегіональній академії управління персоналом та в Академії муніципального управління, а також на посаді координатора/перекладача інформаційно-ресурсного центру Польського Інституту в Києві.
У 2007 р. захистила дисертацію за спеціальністю «література слов’янських народів» на тему «Історичний роман Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем»: джерела і художній дискурс» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.
З 2011 р. працює на посаді асистента кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає курси «Практичний курс польської мови для неспеціальних факультетів» (ІЖ, ІМВ, іст. ф-т), «Польська мова та її історія» (для славістів), «Культура польської мови», перекладознавчі дисципліни
Перебувала на стажуванні у Польщі в Центрах польської мови і культури Ягеллонського та Люблінського університетів, Підкарпатському центрі освіти вчителів. Двічі отримувала стипендію на наукові дослідження від Фонду королеви Ядвіги Ягеллонського університету у Кракові.
Коло наукових інтересів: польська література періоду позитивізму, творчість Генрика Сенкевича, польський історичний роман, історія польського літературознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття, польсько-українські літературні зв’язки, діяльність польських літературознавців в Україні, польська літературознавча україністика кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Переклала низку художніх, наукових та публіцистичних творів з польської мови українською. Редактор і перекладач документальних фільмів про Івана Павла ІІ «ХХ століття Івана Павла ІІ» та про першого Львівського архієпископа РКЦ Маріяна Яворського.