Викладачі

Викладачі німецької мови

При реєстрації слухачі курсів мають можливість обрати місце проведення занять: центр міста або економічний факультет на вул. Васильківській, 90а.

Глюдз Мирослава Миронівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології та перекладу

У 1998 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології. З вересня 1998 року викладає практичний курс німецької мови у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Поетика трагічного у творчості Е.М. Ремарка». Наукові інтереси:методика викладання іноземних мов, дослідження творчості сучасних німецьких письменників.

Мельник Анастасія Павлівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології та перекладу

У 2009 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра, здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача з німецької та англійської мов, викладача-дослідника.
На посаді асистента кафедри германської філології та перекладу працює з жовтня 2012 р.
У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвокультурні особливості перекладу сучасних анімаційних фільмів (на матеріалі української, німецької та англійської мов)» за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.
З метою написання дисертаційного дослідження перебувала на стажуванні за кордоном: у серпні 2011 р. – в Університеті м. Констанц (Німеччина); у вересні – грудні 2011 р. – у Віденському університеті (Австрія).
У березні 2017 р. брала участь у Щорічній конференції викладачів німецької мови у Відні (ÖDaF-Jahrestagung 2017) “Man lernt nicht mit dem Kopf allein“ : Zur Rolle von Emotionen im DaF/DaZ-Unterricht”.

Уманець Руслана Сергіївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології та перекладу

Навчальні курси: «Практичний курс першої іноземної мови» (1,2 курс)
Наукові інтереси: художній переклад, стилістика німецької мови, фразеологія

У 2007 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра за спеціальністю «переклад», здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача з німецької та англійської мов, викладача-дослідника.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Відтворення комічного в художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів XX століття)».
У 2010 р. проходила стажування в університеті міста Констанц у зв’язку з написанням дисертаційного дослідження.
З 2011 р. працює на посаді асистента кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Викладає практичний курс німецької мови.