Викладачі

Викладачі італійської мови

Охріменко Валерія Ігорівна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет . У 2012 р. захистила докторську дисертацію «Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові (онтологічний та гносеологічний аспект)».

Викладає курси: «Риторика», «Основні проблеми сучасної лінгвістики», «Історія італійської мови», «Італійська мова».

Пономаренко Ольга Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

У 2001 році закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (англійська, французька, італійська мови та літератури). Того ж року вступила до аспірантури, кандидатську дисертацію на матеріалі італійської мови. У 2008 році стала лауреатом премії НАН України для молодих учених (за цикл підручників і статей). У 2010 році отримала звання доцента, а в 2011 році – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист». У 2015 році закінчила навчання в докторантурі, працює над завершенням дисертації.
У 2000 році закінчила навчальний курс в м.Рим (Італія), склавши іспити на «відмінно».
Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2001 року. За цей період викладала різні теоретичні і практичні курси з італійської мови, спецкурси і курси за вибором. Є автором 60 наукових статей, навчального підручника, словника-глосарія, 5 навчальних посібників, 16 модульних навчальних програм.
Мала два дипломатичних відрядження. Навчалася і тричі стажувалася за кордоном. Володіє українською та 5 іноземними мовами. Постійно підвищує кваліфікацію, навчаючись на курсах, беручи участь у семінарах, круглих столах і тренінгах.