Викладачі

Викладачі іспанської мови

При реєстрації слухачі курсів мають можливість обрати місце проведення занять: центр міста або економічний факультет на вул. Васильківській, 90а.

Артемова Людмила Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент

У 2000 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «мова та література (іспанська та англійська мови)», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача іспанської та англійської мов і зарубіжної літератури.
З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05. – романські мови з теми «Оцінно-емотивна домінанта експресивності іспанських аналітичних статей (на матеріалі періодичних видань)».
У 2005–2011 рр. – асистент, доцент кафедри іспанської та італійської філології, з липня 2016 р. – доцент кафедри романської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2010 р. співпрацює з Інститутом Сервантеса та Посольством Королівства Іспанії в Україні у проведенні іспитів DELE, є дипломованим екзаменатором DELE усіх рівнів (А1, А2, В1, В2, С1,С2, niveles escolares incluidos).
З жовтня 2014 р. є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація іспаністів України».
З 2014 р. є постійним членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської мови.
У 2009–2010 навч.р. працювала лектором на кафедрі слов’янської філології в Університеті Гранади (Іспанія). У листопаді 2016 р. прочитала курс лекцій за програмою обміну викладачів у межах програми Erasmus + на факультеті перекладу в Університеті Гранади (Іспанія).
Коло наукових інтересів: функціональна стилістика, публіцистичний стиль сучасної іспанської мови, прагматика іспанської мови, теорія комунікації, методика викладання іспанської мови.

Андрійченко Юлія Валеріївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов

У 1995 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (іспанська та англійська мови)». З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.05 – романські мови з теми «Мовні засоби вираження емотивності в текстах художніх творів Габріеля Гарсіа Маркеса».
З листопада 2007 року – асистент кафедри іспано-італійської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2013 р. отримала вчене звання доцента. У 2013 – 2016 рр. перебувала в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготувала докторську дисертацію 10.02.05 – романські мови на тему «Динаміка ґендерних змін в іспаномовних картинах світу».
Неодноразово брала участь в проведенні іспиту DELE – іспанська мова як іноземна (рівні А1, А2, В1, В2, С1,С2, niveles escolares incluidos).
Коло наукових інтересів: гендерна лінгвістика, публіцистичний стиль сучасної іспанської мови, прагматика іспанської мови, методика викладання іспанської мови.