Викладачі

Викладачі французької мови

При реєстрації слухачі курсів мають можливість обрати місце проведення занять: центр міста або економічний факультет на вул. Васильківській, 90а.

Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри романської філології

У 1995 р. закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, у 2001 р. – факультет міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працювала в Посольстві Королівства Бельгія в Україні, у Французькому інституті в Україні.
З 2011 р. працює на посаді асистента кафедри романської філології Інституту філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії».
У 1994 р. стажувалася в м. Сієна в Università per stranieri, у 2008 р. у м. Монпельє в Institut Européen de Français (Франція), у 2011 р. у м. Віші в Університеті Cavilam (Франція).
Має кваліфікацію екзаменатора письмових та усних іспитів DELF/DALF, TEFàQ для освітніх рівнів A1–C2, що підтверджується дипломом, виданим міністерством освіти Франції, та бере участь у відповідних екзаменаційних сесіях.

Костюк Марина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри романської філології

У 2008 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (французька, англійська)» і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника французької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з французької та англійської мов (диплом з відзнакою).
У 2008–2011 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвопоетичні особливості французького символізму кін. XIX – поч. XX століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови.
Працює в університеті з 2009 р., з листопада 2016 р. – на посаді доцента кафедри романської філології .
Викладає курси: «Французька мова», «Лінгвокраїнознавство».
У листопаді 2016 р. пройшла методичне стажування в м. Париж.

Соболєва Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри романської філології

У 1995 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «романо-германська філологія» і здобула кваліфікацію спеціаліста «філолог, викладач французької і англійської мов, перекладач з французької мови».
У 2001 р. закінчила факультет міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працювала в Посольстві Канади в Україні, у Міністерстві закордонних справ України. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2013 році захистила дисертацію на тему «Графостилістичні особливості текстів інтерв’ю» (на матеріалі сучасної французької преси для жінок).
Перебувала на стажуванні за кордоном: 1999 р. – у Франції (м. Рен) у Вищій школі комерції (сертифікат міжнародного зразка); 2012 р. у Франції (м.Тур) зі спеціальності «французька як іноземна» (сертифікат міжнродного зразка).
У 2015 р. проходила підвищення кваліфікації на теми: «Approche actionnelle et pédagogie différenciée: le duo gagnant» (Французький Інститут в Україні) «La méthodologie communicative et actionelle dans l’enseignement du français langue étrangère» (Посольство Франції в Україні).
Викладає нормативні курси з французької мови; курси «Лінгвокраїнознавство», «Комунікативні стратегії» .
Має кваліфікацію екзаменатора письмових та усних іспитів DELF/DALF, TEF, TEFaQ з 2010 р. для освітніх рівнів A1–C2 на підставі диплома, виданого міністерством освіти Франції, та бере участь у відповідних екзаменаційних сесіях.
З 2005 р. працює у Французькому Інституті в Україні. Викладає французьку мову та ділову французьку мову для різних рівнів навчання.
Є членом Асоціації викладачів французької мови України (АВФМУ).

Угрин Тетяна Василівна

Кандидат філологічних наук, доктор Університету Монпельє ІІІ, асистент кафедри романської філології

У 2007 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (французька, англійська) і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника французької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з французької та англійської мов.
У 2007–2008 рр. навчалась у магістратурі Університету імені Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція) за спеціальністю «дискурсивний аналіз, соціолінгвістика, дидактика мов і культур», здобула кваліфікацію магістра філології.
У 2008 р. вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка та докторської школи Університету імені Поля Валері Монпельє ІІІ.
У 2011 р. у рамках проекту спільного наукового керівництва дисертаційними дослідженнями між КНУ імені Тараса Шевченка (Україна) та Університетом імені Поля Валері Монпельє ІІІ (Французька республіка) захистила дисертацію на тему «Соціальні репрезентації українських політиків у французькому медійному дискурсі (2004-2009 рр.)» і здобула ступінь доктора Університету Монпельє ІІІ за спеціальністю «лінгвістичні науки» з оцінкою «найвища з відзнакою». В Україні диплом доктора Університету Монпельє ІІІ нострифіковано в травні 2014 р., присуджено ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.
З 2011 р. працює асистентом кафедри романської філології. Викладає курси французької мови, практику перекладу з французької мови, курс «Соціолінгвістика».
З 2010 р. працює викладачем французької мови у Французькому інституті в Україні.
З 2011 р. і дотепер є акредитованим викладачем для прийому іспитів DELF–DALF (рівні А1 –С2), TEF –TEFaQ.
З 2009 р. є членом, а в 2014 р. – членом Правління Української асоціації викладачів французької мови.
У листопаді–грудні 2005 р. проходила стажування в Університеті Сорбонна – Париж IV (Французька республіка); у травні-липні 2009 р., червні-липні 2010 р., листопаді-грудні 2010 р. – в Університеті імені Поля Валері – Монпельє ІІІ (Французька республіка); у лютому 2010 р. – в Європейській комісії (Брюссель, Бельгія); у липні 2011 р. – в Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича; у листопаді – грудні 2014 р. – у Міжнародній федерації викладачів французької мови (Париж) ; у квітні 2016 р. – в Університеті імені Поля Валері – Монпельє ІІІ (Французька республіка).

Андрієвська Елла Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова

У 1986 р. закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю – романо-германські мови і література.
Навчалась в аспірантурі на кафедрі французької філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1986-1989). Працювала викладачем кафедри французької та іспанської мов неспеціальних факультетів (1989-1991), викладачем кафедри теорії та практики перекладу романських мов (1996-2003). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у французькому діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)».
З 2003 року – працює на посаді доцента кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2004 отримала вчене звання доцента. Є автором 35 наукових та навчально-методичних праць, основні з яких: Аудитивні вправи з фонетики французької мови. Навч.-метод. посібник. – К., 2002.; Просодична організація французького діалогічного мовлення: Навч. посібник. – К., 2003; Сучасна французька вимова. Теорія і практика: Навч. посібник /у співавторстві/. – К., 2004.; Комп’ютерна лексикографія та переклад. Навч. посібник. – К., 2009; Сучасна комп’ютерна лексикографія в роботі перекладача: французька мова. Навч. посібник. – К., 2016.
Викладає нормативні курси французької мови як фахової та другої іноземної, практичний курс фонетики французької мови, переклад сучасних суспільно-політичних текстів, переклад ділових документів, курс «Комп’ютерна лексикографія та переклад».
Пройшла стажування у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (лютий – травень 2013 р.); на методичних семінарах посольства Франції в Україні, «La méthodologie communicative et actionnelle dans l’enseignement du français langue étrangère» – у жовтні 2015 р. та червні 2016 р.; у центрі Alliance Française – Paris Ile-de-France (Франція) (серпень 2016 р.).
Є членом Правління Асоціації викладачів французької мови України (АВФМУ).