Викладачі

Викладачі англійської мови

При реєстрації слухачі курсів мають можливість обрати місце проведення занять: центр міста або економічний факультет на вул. Васильківській, 90а.

Алєксєєва Ірина Олексіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1998р.
Захистила дисертацію на тему «Семантика та прагматика англійських часток» у 2001р.
Викладає англійську мову студентам в Інституті філології (відділення західної філології) з 1998р.
Викладає курси: «Англійська мова», «Теоретична граматика англійської мови», «Теорія міжкультурної комунікації», «Комунікативні стратегії», «Загальнотеоретичний курс англійської мови», «Європейські мови в міжкультурній комунікації» .
Отримала сертифікат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) у 2016 р.

Оксана Борисович

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

У 2002 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «англійська та французька мови», здобула кваліфікацію магістра-філолога, викладача англійської та французької мов і літератури. З 2002 р. працює на кафедрі англійської філології.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії».
Викладає практичний курс англійської мови.
Має сертифікат про складання іспиту Cambridge English: Advanced (CAE).

Гончарова Ольга Олегівна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

У 2007 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника англійської та нідерландської мов і зарубіжної літератури, перекладача з англійської та нідерландської мов.
З вересня 2007 р. працює на посаді асистента кафедри англійської філології та міжкультурної комунікацї.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у ХХ–ХХІ ст.».
У липні 2016 р. пройшла навчання з методики викладання англійської мови для дорослих та отримала диплом CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults, Pass A).

Дмитрук Ольга Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

У 2002 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 2006 р. захистила дисертацію «Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
Стаж педагогічної роботи становить 15 років.
Викладає практичний курс англійської мови. Має сертифікати, що засвідчують участь у семінарах із сучасних методик викладання англійської мови.

Каптюрова Олена В’ячеславівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

У 1990 р. закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти)». З 2007 р. працює на кафедрі англійської філології Інституту філології. Має кембриджський сертифікат з викладання англійської мови – CELTA.

Орлова Віра Володимирівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів

У 2011 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах та мікроблогах».
З 2014 р. викладає англійську мову на кафедрі іноземних мов історичного та філософського факультетів.

Ковальчук Ірина Валеріївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

У 2000 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «романо-германські мови та літератури» і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мов і літератури.
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04. на тему «Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі».
У 2000 р. закінчила НТУ «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «менеджмент організацій», здобула кваліфікацію менеджера-економіста.
З 2015 р. – сертифікований екзаменатор SAT в ETS (Educational Testing Service, Princeton, NJ);
З 2012 р. сертифікований екзаменатор відкритої частини ЗНО з англійської мови в УЦОЯО.
Стажування та післядипломна освіта:
квітень 2017 – семінар «Find you way of teaching with technology», організований Міжнародним освітнім центром Pearson-Dinternal;
квітень 2016 – курс підготовки екзаменаторів SAT «SAT Training» при ETS (Educational Testing Service, Princeton, NJ);
березень 2015 – семінар «Learning to Speak, Speaking to Learn: Developing accurate and fluent speaking in class», організований Міжнародним освітнім центром Pearson-Dinternal;
липень 2014 – навчання в літньому Інституті професійного розвитку для викладачів англійської мови «Teacher Development Summer Institute» при посольстві США;
травень 2009 – участь у семінарі з методології викладання англійської мови (Центр англійської мови та інформації при КНУ ім. Т. Шевченка);
лютий – квітень 2003 – участь у практикумі з методології викладання англійської мови, організованому посольством США в Україні.

Давидов Валентин Іванович

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

Коло наукових інтересів: лексикологія, теорія перекладу, міжкультурна комунікація, лексикографія.
Давидов В.І., 1949 року народження, у 1971 році закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у 2000 році філологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
29 жовтня 1991 року успішно захистив кандидатську дисертацію в галузі фізичної хімії «Фізико-хімічні властивості та застосування ентеросорбентів на основі синтетичного активованого вугілля» у спецраді Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України.
Працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторією синтетичних ентеросорбентів. Має диплом старшого наукового співробітника зі спеціальності «фізична хімія» Національної Академії наук України, СН №000214 від 1 березня 1993 року.
16 грудня 2004 року отримав атестат доцента кафедри англійської мови ДЦ №009564 рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України.
У 1998-1999 рр. працював перекладачем в проекті США при Верховній раді України «Програма сприяння парламентові України», за сумлінну працю нагороджений грамотою керівництва проекту.
З 2002 по 2008 рр. працював на посаді доцента кафедри англійської мови природничих факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, у 2008 – 2009 роках. – на посаді доцента кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, з 2009 р. по 2013 р. на посаді доцента кафедри англійської мови фізико-математичних факультетів, з 01.01.13 р. по теперішній час на посаді доцента, завідувача кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів.
Неодноразово працював перекладачем наукових статей з природничих та економічних наук, перекладав матеріали для Енциклопедії Київського університету.
У 1997 році отримав сертифікат з англійської мови Брайтонського університету, Великобританія; у 2001 та 2009 рр. закінчив курси підвищення кваліфікації викладачів англійської мови при Британській Раді; у 2011 році проходив стажування в університеті Кембріджу; має сертифікати про підвищення кваліфікації різних років.

Павліченко Лариса Василівна

У 1991 р.закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Англійська та німецька мови», здобула кваліфікацію філолога, викладача та перекладача англійської та німецької мов і літератури. У 1991-1991 рр. навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Працювала перекладачем Бюро інформації Ради Європи в Україні, Представництва американської фірми Моторола та Світового Банку. У 1998 ріці закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право» . З 2010 р. працює на кафедрі лінгвокраїнознавства та теорії комунікації, з 2016р. -на кафедрі англійської філології та міжкультурної комунікації. Закінчує роботу над кандидатською дисертацією.
Викладає практичний курс англійської мови. Має сертифікати, що засвідчують участь у семінарах із сучасних методик викладання англійської мови.

Гонта Ігор Анатолійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

У 1993р. закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов (наразі Національний лінгвістичний університет).
У 1995 р. отримав міжнародний сертифікат Intensive English Acquisition Course міжнародних лінгвістичних курсів Educational Servicers International.
У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Композити-метафори в американському сленгу», спеціальність 10.02.04- германські мови.
Викладав англійську мову студентам різних спеціальностей.
З 2012 р. викладає англійську мову студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультеті радіофізики, електроніки та комп‘ютерних систем.
Стаж педагогічної роботи становить 19 років.
Брав участь у семінарах із сучасних методик викладання англійської мови.
Коло наукових інтересів: проблеми словотвору, семантики та структури композит в англійській мові, мовний субстандарт англійської та української мов.

Дідковська Тетяна Леонідівна

Асистент кафедри іноземних мов природничих факультетів

В 1994 р закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови”. Викладала практичний курс англійської мови та практичну граматику на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. З 2005 р. по теперішній час працюю асистентом кафедрі іноземних мов природничих факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладала англійську мову за професійним спрямуванням (International Management, Banking, Geography Studies, International Tourism) на економічному та географічному факультетах.
Науково-педагогічний стаж у вищій школі IV рівня акредитації складає 22 роки. Опублікувала 22 наукові та навчально-методичних праці, з них – 5 в міжнародних фахових виданнях.
В 2014р. в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» склала міжнародний іспит APTIS (С Level).
В 2016 р. завершила місячні сертифіковані онлайн курси Брістольського Університету «Культурологія та сучасні мови: вступ», в 2017 р. – Кардіффського Університету «Теорія та практика перекладу», Велика Британія.
Проблеми міжкультурної комунікації та роль новітніх технологій перекладу у медійному просторі належать до кола наукових інтересів.